CNC98 logo
فروش دستگاه CNC کوچک

چه ویژگی هایی دارد؟

سبز پرو یک دستگاه میان رده نسبت به دستگاه های پیشرفته CNC  و ساده  رومیزی است. ویژگی های مثبت دستگاه های گران تر را تقویت و ضعف های دستگاه ارزان تر را در این دستگاه رفع کرده است و نتیجه دستگاهی حاصل شده است که ضریب اطمینان، دقت، پایداری و قدرت بالایی دارد.

از ویژگی های بارز این دستگاه سیستم انتقال حرکتی “ریل و واگن” و “تسمه عرض ۱۰ میلی متر” و “استپر موتور های گشتاور ۲۲ کیلوگرم” است که این دستگاه را آماده کارهای زیاد و مداوم می کند.